Lam Sóng Ốp Tường – Trần 3SC HT38

220.000 

Giá tính theo m dài: 74.500 đ/m dài

Giá tính theo thanh: 220.000 đ/thanh

Giá tính theo M vuông: 380.000 đ/m2

Kích thước thanh: 195 x 28 x 2950 mm

Danh mục: