Lam Sóng Nhựa Nguyên Sinh 3S15-10

270.000 

Giá tính theo m dài: 90.000 đ/m dài

Giá tính theo thanh: 270.000 đ/thanh

Giá tính theo M vuông: 460.000 đ/m2

Kích thước thanh: 195 x 15 x 3000 mm

Danh mục: