Lam Sóng Ốp Tường – Trần 5S HT33

125.000 

Giá tính theo m dài: 42.000 đ/m dài

Giá tính theo thanh: 125.000 đ/thanh

Giá tính theo M vuông: 280.000 đ/m2

Kích thước thanh: 150 x 10 x 2950 mm

Danh mục: