Lam Sóng Ốp Tường – Trần 3ST HT01

140.000 

Giá tính theo m dài: 47.000 đ/m dài

Giá tính theo thanh: 140.000 đ/thanh

Giá tính theo M vuông: 245.000 đ/m2

Kích thước thanh: 195 x 12 x 2950 mm

Danh mục: