Lam Sóng Nhựa Nguyên Sinh 4S9-6

210.000 

Giá tính theo m dài: 70.000 đ/m dài

Giá tính theo thanh: 210.000 đ/thanh

Giá tính theo M vuông: 460.000 đ/m2

Kích thước thanh: 152 x 9 x 3000 mm

Danh mục: