Lam Sóng Ốp Tường – Trần 4S HT28

165.000 

Giá tính theo m dài: 56.000 đ/m dài

Giá tính theo thanh: 165.000 đ/thanh

Giá tính theo M vuông: 350.000 đ/m2

Kích thước thanh: 160 x 24 x 2950 mm

Danh mục: