Lam Sóng Nhựa Nguyên Sinh 5S20-2

300.000 

Giá tính theo m dài: 100.000 đ/m dài

Giá tính theo thanh: 300.000 đ/thanh

Giá tính theo M vuông: 500.000 đ/m2

Kích thước thanh: 200 x 20 x 3000 mm

Danh mục: